Wakacyjny Konkurs Opolskiego Oddziału SNM

Ogłaszamy Wakacyjny Konkurs na Matematyczną Wyszywankę

Regulamin konkursu

  1. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli (niekoniecznie matematyki!).
  2. Każdy nauczyciel może przysłać dowolną ilość własnych matematycznych wyszywanek.
  3. Wyszywanki nie mogą być wcześniej publikowane w internecie lub literaturze.
  4. Format pracy jest dowolny.
  5. Do każdej pracy nauczyciel startujący w konkursie dołącza kartkę ze swoimi danymi osobowymi - imię, nazwisko, adres prywatny, adres szkoły,w której pracuje, przedmiot nauczany oraz ew. e-mail
  6. Przysłanych wyszywanek nie odsyłamy.
  7. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęcia wyszywanki na stronie www Opolskiego Oddziału.
  8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Opolskiego Oddziału SNM.
Zadania należy przysyłać do 30 września 2007r. na adres siedziby Opolskiego Oddziału SNM, czyli PSP nr 11, ul. Chabrów 65, 45-221 Opole z dopiskiem na kopercie "KONKURS SNM".

Najlepsze prace nagrodzimy. Laureaci otrzymają nagrody 23.11 2007r. podczas warsztatów matematycznych.